Bierny

2021

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo cyfrowe – od problemów globalnych do lokalnych.  Państwo, społeczeństwo i człowiek; 22.11.2021 r. Warszawa; Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Ogólnopolska konferencja 2021 HR Master, 23.02. 2021 online; Akademia Wiedza i Praktyka. Szkolenia i konferencje

2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”; Warszawa, 8-9.05.2018; Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddzał Warszawski, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Biblioteka Narodowa

Kongres Książki 8-9.05.2018 Warszawa [w ramach powyżej przedstawionej konferencji]

Ogólnopolska konferencja naukowa Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej; Warszawa 23–24.04.2018; Odziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

2017

Ogólnopolska konferencja naukowa „Józef Piłsudski (1867–1935) – idea, tradycja, nawiązania” – Łódź, 6–7.12.2017; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych  Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

2016

Paul Levinson na WDIB UW – wirtualny wykład o social mediach – 8.12.2016 Warszawa; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz Magazyn Medioznawcy

Debata o „Kulturze”. Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu Literackiego: Rzym, Paryż, Łódź – 10-13.10. 2016 Łódź; Fundacja Kultury Paryskiej, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytet Łódzki

Sympozjum Naukowe Oblicza manipulacji – źródła i skutki – 23.01.2016 Toruń; Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

2015

VIII Międzynarodowy Kongres Katolicy i sztuka. Szanse i zagrożenia – 20-21.11.2015 Toruń; Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Nasza Przyszłość

2009

Warsztaty bibliologiczne PTB OW „Znaczenie badań biograficznych  w księgoznawstwie” – 23.04.2009 Łódź; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”: Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich – 28-29.05.2009 Gdańsk; Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Bibliotek, Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego

2008

Konferencja XIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP okręgu śląskiego Informacja w świecie cyfrowym – 3.03.2008 Dabrowa Górnicza; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Sesja naukowa W Poznaniu i Łodzi: Profesor Bolesław Świderski (1918-1998) – 11.03.2008 Łódź; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

2006

Sympozjum Międzynarodowe „Papież nadziei”  – 24-25.03.2006 Łódź, Instytut Teologiczny

15 lecie Guliwera – czasopisma o książce dla dzieci – 17.10.2006 Łódź; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Książka w epoce nowych mediów – funkcjonowanie tekstów w cyberprzestrzeni – 25.10.2006 Tychy; spotkanie w ramach cyklicznych spotkań Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, siedziba Uczelni Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Konferencja Międzynarodowa Kultura 2.0 – Media- Sztuka-Dziedzictwo. Cyfrowy wymiar przyszłości – 6-7.XII.2006 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki