Multimedia

Media – Polityka – Władza

Wszystkich zainteresowanych tematyką cenzury serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapisem naszego czwartkowego panelu „Media – Polityka – Władza”, w którym wzięli udział: dr hab. Evelina Kristanova, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Marcin Zaborski Uniwersytet SWPS oraz dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. UJ.


Models of Polish Catholic Socio-Cultural Periodicals


IPN Kraków
Krakowska Loża Historii Współczesnej. Polityka a media w Polsce w XX i XXI wieku


Spotkanie z autorką publikacji
Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953 prowadzone przez prof. dr hab. Barbarę Bogołębską 14.01.2014 w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi


Prelekcja dr Eveliny Kristanovej na temat polskich czasopism kobiecych w dwudziestoleciu międzywojennym 16.10.2008 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi


Wywiady w Radiu Łódź

12 stycznia 2014

16 lutego 2014