Publikacje

Na dorobek naukowy składają się cztery monografie i około 60 publikacji (w tym artykuły, recenzje, biogramy, wstępy, sprawozdania).

Bibliografia w układzie:

Książki

Redakcja

Artykuły

Recenzje

Inne