Publikacje

Na dorobek naukowy składa się sześć książek i około 80 publikacji (w tym artykuły, rozdziały, recenzje, biogramy, wstępy, sprawozdania).

Bibliografia w układzie:

Książki

Redakcja

Artykuły

Recenzje

Inne