Inne

Wstęp, w: Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956-1989, pod red. E. Kristanovej, Szczecin-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2020, s. 9-15.

Wstęp, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 [druk 2011] nr 16 s. 7-9.

Biogram Józefa Robowskiego w: Słownik pracowników książki polskiej, pod red. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 238-239.

Biogram Zofii Kossak-Szczuckiej w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, Łódź 2009, T. 10, s. 168-170.

Biogram Artura Górskiego w: Słownik badaczy literatury polskiej,  pod red. Jerzego Starnawskiego, Łódź 2009, T. 10, s. 115-120.

Biogram Skibiński Ziemowit w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod red. Jerzego Starnawskiego, Łódź 2007, T. 9, s. 157-158.

Sprawozdanie: Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz (Łódź, 19 października 2010), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 [druk 2011] nr 16 s. 361-362.

Sprawozdanie z sesji naukowej: „Badania nad bibliotekami i księgozbiorami klasztornymi w Polsce”. Warsztaty bibliologiczne PTB OW (Łódź 22 kwietnia 2010 r.), „Przegląd Biblioteczny” 2010 nr 3 s. 353-356.

Sprawozdanie z sesji naukowej: „Znaczenie badań biograficznych w księgoznawstwie”. Warsztaty bibliologiczne PTB OW. (Łódź, 23 kwietnia 2009), „Przegląd Biblioteczny” 2009 z. 2, s. 248-251.

Sprawozdanie z sesji naukowej Profesor Bolesław Świderski (1917-1998): w Poznaniu i Łodzi. Sesja naukowa (Łódź, 11 marca 2008 r.), „Przegląd Biblioteczny” 2008 z. 3, s. 471-473.