Książki

1

Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź: Ibidem 2006, 189 s.

 

 

 

 

2

Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, 607 s.

 

 

 

 

3

W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA 2016, 259 s.

 

 

 

 

4

On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 s.