Książki

Polityka a media w Polsce Polityka a media w Polsce w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Kristanova, Szczecin-Warszawa 2023, 296 s., ISBN 978-83-8229-701-0


ksiazka-pod-red Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989, red. E. Kristanova, Warszawa 2020, 232 s., ISBN 978-83-8229-021-9


4 On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 p.


3W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA 2016, 259 s.


2 Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, 607 s.

„Pani rozprawa habilitacyjna zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, a lektura sporych jej fragmentów utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to rzecz znakomita i opracowana z wielką sumiennością. Ta książka musiała działać na Pani korzyść. Ma Pani prawo nią się chwalić i być z niej dumną”

Walery Pisarek
(Z prywatnej korespondencji)


1Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź: Ibidem 2006, 189 s.