Książki

Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries, ed. by Evelina Kristanova, Rafał Habielski, Małgorzata Such-Pyrgiel, Leiden-Boston: Brill 2024, 324 p.

e-ISBN:978-90-04-68799-8, ISBN: 978-90-04-68336-5.

The book presents the latest research and reflects on the relationships between the media and politics, using the case study method. It delves into the interests of Polish researchers from various centers. The individual chapters focus on different types of both old and new media, including the press, books, radio and the Internet. The authors are historians, media experts and political scientists, sociologists, cultural experts, linguists and representatives of other disciplines. As a result, the research methods, hypotheses and research results present a range of perspectives.


Polityka a media w Polsce

Polityka a media w Polsce w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Kristanova, Szczecin-Warszawa 2023, 296 s., ISBN 978-83-8229-701-0


ksiazka-pod-red

Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989, red. E. Kristanova, Warszawa 2020, 232 s., ISBN 978-83-8229-021-9


4

On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 p.


3

W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA 2016, 259 s.


2

Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, 607 s.

„Pani rozprawa habilitacyjna zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, a lektura sporych jej fragmentów utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to rzecz znakomita i opracowana z wielką sumiennością. Ta książka musiała działać na Pani korzyść. Ma Pani prawo nią się chwalić i być z niej dumną”

Walery Pisarek
(Z prywatnej korespondencji)


1

Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź: Ibidem 2006, 189 s.