Książki

ksiazka-pod-red

Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989, red. E. Kristanova, Warszawa 2020, 232 s., ISBN 978-83-8229-021-9


4

On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 p.


3W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA 2016, 259 s.


2

Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, 607 s.

„Pani rozprawa habilitacyjna zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, a lektura sporych jej fragmentów utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to rzecz znakomita i opracowana z wielką sumiennością. Ta książka musiała działać na Pani korzyść. Ma Pani prawo nią się chwalić i być z niej dumną”

Walery Pisarek

(Z prywatnej korespondencji)


1Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź: Ibidem 2006, 189 s.