Recenzje

Mojego autorstwa

Recenzja książki: Oficjalna prasa w PRL, red. S. Ligarski i R. Łatka, Szczecin-Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 343, „Kwartalnik Historyczny” 2022 nr 3 s. 773-777.

Recenzja książki: Cecylia Kuta, Niecenzurowane Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976–1990, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2019, 799 s., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020 nr 1 s. 563-570.

Zob.

Recenzja książki: Arkadiusz Kierys Polska Jasienicy. Biografia publicysty, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 4 s. 170-172.

      Zob. kliknij tutaj

Recenzje, omówienia. O naukowych czasopismach epoki PRL. Barbara Centek: Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny 1944-1989. Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2012. S. 332, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014 nr 3 (219) s. 632-636.

     Zob. kliknij tutaj

Bogdan Klukowski, Marek Tobera: W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno 2013, 285 s. ISBN 978-83-63354-38-1, „Przegląd Biblioteczny” 2013 nr 3 s. 360-366.

      Zob. kliknij tutaj

Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 nr 16 s. 351-355.

      Zob.  kliknij tutaj

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej: ziemi kaliskiej. T. 1 – 3, Kalisz 1998-2007, „Rocznik Kaliski” 2009 t. 35 s. 309-314.

Małgorzaty Góralskiej, Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2009 nr 15 s. 293-298.

       Zob: kliknij tutaj

Moich książek

Kamila Kamińska-Chełminiak, Kolejna książka o Tygodniku Powszechnym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017 nr 3 s. 677-679.

    Zob. kliknij tutaj

Dariusz Jeziorny rec. Evelina Kristanova, W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945–1953), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 259, w: „Rocznik Łódzki” 2016 t. 65 s. 223-225.

       Zob. kliknij tutaj

Rafał Habielski rec. Evelina Kristanova: Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953 Łódź: Wydaw. UŁ 2012, 607 s. ISBN 978-83-7525-783-3, „Studia Medioznawcze” 2015 nr 2 s. 184-186.

      Zob. kliknij tutaj

Piotr Nowak rec. Evelina Kristanova: Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydaw. UŁ 2012, 607 s. ISBN 978-83-7525-783-3, w: „Przegląd Biblioteczny” 2013 nr 3 s. 351-354.

        Zob. kliknij tutaj

Feliks Lenort rec. O poznańskiej „Tęczy” z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 2009 t. 4, s. 419-441.

      Zob. kliknij tutaj

Irena Socha rec. Evelina Kristanova, Program społeczny i kulturalny “Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź 2006,  „Roczniki Biblioteczne” 2008 R. 52, s. 246-250.

      Zob. kliknij tutaj

Tomasz Mielczarek rec. Evelina Kristanova, Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź 2006, ss. 194, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2006 T. 9, z. 2 (18), s. 209-212.

       Zob. kliknij tutaj