Redakcja

Seria zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego:

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2009 T. 15, 301 s.

“Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 T. 16, 415 s.