Biogram

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

 • habilitacja
 • 1.10.2023 –       profesor uczelni, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • 1.03.2023 – 30.09.2023  profesor uczelni, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • 1.10.2018-01.2023 profesor uczelni, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • 28.02.2018 Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
 • 22.06.2007 uzyskanie licencjatu z teologii
 • 2004-2007 studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2003 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii w Uniwersytecie Łódzkim
 • 14.02.1995-28.02.2017 asystent i (od 2003) adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1994 ukończenie kursu archiwalnego w Ośrodku Szkolenia Archiwistów w Poznaniu
 • 08.1994-02.1995 samodzielny referent – archiwista w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi
 • 7.07.1994 uzyskanie tytułu magistra
 • 1989-1994 pięcioletnie dzienne wyższe studia magisterskie na Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego