Biogram

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

habilitacja

  • od 1.10.2018 profesor uczelniany w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
  • 28.02.2018 Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
  • 22.06.2007 uzyskanie licencjatu z teologii
  • 2004-2007 studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • 2003 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii w Uniwersytecie Łódzkim
  • 14.02.1995-28.02.2017 asystent i (od 2003) adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
  • 1994 ukończenie kursu archiwalnego w Ośrodku Szkolenia Archiwistów w Poznaniu
  • 08.1994-02.1995 samodzielny referent – archiwista w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi
  • 7.07.1994 uzyskanie tytułu magistra
  • 1989-1994 pięcioletnie dzienne wyższe studia magisterskie na Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego